pro_1

Produktet

Masazhues gjuri D2 (GJ-D1) me ngrohje dhe dridhje për qetësimin e dhimbjeve1 Masazhues gjuri D2 (GJ-D1) me ngrohje dhe dridhje për lehtësimin e dhimbjes2

Masazhues gjuri D2 (GJ-D1) me ngrohje dhe dridhje për qetësimin e dhimbjeve

Sistemi i rikuperimit të kompresimit të ajrit, çizmet për masazh me ajër të këmbëve dhe këmbëve për qarkullim të gjakut dhe rikuperim të shpejtë, pajisje për lehtësimin e dhimbjeve të muskujve1 Sistemi i rikuperimit të kompresimit të ajrit, çizmet për masazh me ajër të këmbëve dhe këmbëve për qarkullim të gjakut dhe rikuperim të shpejtë, pajisje për lehtësimin e dhimbjeve të muskujve 2 Sistemi i rikuperimit të kompresimit të ajrit, çizmet për masazh me ajër të këmbëve dhe këmbëve për qarkullim të gjakut dhe rikuperim të shpejtë, pajisje për qetësimin e dhimbjeve të muskujve3 Sistemi i rikuperimit të kompresimit të ajrit, çizmet për masazh me ajër të këmbëve dhe këmbëve për qarkullim të gjakut dhe rikuperim të shpejtë, pajisje për qetësimin e dhimbjeve muskulore4 Sistemi i rikuperimit të kompresimit të ajrit, çizmet për masazh me ajër të këmbëve dhe këmbëve për qarkullim të gjakut dhe rikuperim të shpejtë, pajisje për qetësimin e dhimbjeve të muskujve5

Sistemi i rikuperimit të kompresimit të ajrit, çizmet për masazh me ajër të këmbëve dhe këmbëve për qarkullim të gjakut dhe rikuperim të shpejtë, pajisje për lehtësimin e dhimbjeve të muskujve

Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbagë1 Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbagë2 Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbags3 Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbags4 Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbags5 Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbags6 Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbags7

Masazhues i përbashkët MINI (MGJ-A1), Mbështjellje e plotë e dizajnuar me stil me airbagë

N6 Masazher Pika këmbëzuese për Qafën1 N6 Masazher Pika këmbëzuese për Qafën2 N6 Masazher Pika këmbëzuese për Qafën3 N6 Masazher Pika këmbëzuese për Qafën4 N6 Masazher Pika këmbëzuese për Qafën5

N6 Masazher Pika këmbëzuese për Qafën

Masazhues gjuri D1 (GJ-D1) me ngrohje dhe dridhje1 Masazhues gjuri D1 (GJ-D1) me ngrohje dhe dridhje2

Masazhues gjuri D1 (GJ-D1) me ngrohje dhe dridhje